Ποιες δαπάνες αφορούν μόνο ιδιοκτήτες;

Οι έκτακτες δαπάνες που αφορούν συντήρηση και επισκευή των κοινόχρηστων εγκαταστάσεων του κτιρίου αφορούν τους ιδιοκτήτες. Οι ενοικιαστές συμμετέχουν αναλογικά σε λειτουργικές δαπάνες όπως: καύσιμα, ρεύμα, νερό,καθαριότητα, κηπουρικές εργασίες, συντήρηση ασανσέρ, απολύμανση, απόφραξη, αναγόμωση, αναλώσιμα όπως χώμα,λάμπες, μπαταρίες και γενικά  αντιμετώπιση βλαβών που δεν αφορούν αντικατάσταση ή επισκευή βασικών στοιχείων του κτιρίου.

Goto Top